1

İşlə ilkin tanışlıq

Müştərinin dinlənilməsi, işin həcminin müəyyən edilməsi
2

Xidmət haqqında razılaşma

Müştəri ilə müqavilə bağlanılması və xidmət haqqının ödənilməsi

3

Etibarnamə

Etibarnamənin alınması (bəzi işlərdə etibarnamə lazım olmur)
4

Araşdırma

İşin araşdırılması, görüləcək tədbirlərin müəyyən edilməsi, yol xəritəsinin hazırlanması
5

Məlumatlandırma

İşin icrasına başlama, işin görülməsi, işlər görüldükcə müştəriyə bu barədə məlumatların təqdim edilməsi
6

Yekun

İşin yekunu, müvafiq sənədi müştəriyə təqdim etmə və müştəridən rəy almaq (bu qərar, müqavilə, kupça və sair ola bilər).