Описание услуг

Не хотим вас пугать, но по статистике сегодня 6 из 10 предпринимателей, работающих в стране, сталкиваются с уклонением от уплаты налогов. Можно также объяснить несколько причин формирования такой статистики. Если одна или несколько причин, которые вы читаете, совпадают с вашей ситуацией, то пришло время изменить ваш подход.

Первая причина: многие предприниматели, естественно, ошибаются при выборе бухгалтера, потому что не имеют глубокого понимания финансов и бухгалтерского учета, не осведомлены о новшествах и рисках. В результате выбор непрофессионального бухгалтера ставит его лицом к лицу с налоговыми органами.

Вторая причина: Предприниматели, выбирающие все для оптимизации своих затрат, часто серьезно портят свой имидж из-за неспособности своевременно выполнять свои обязательства перед налоговыми органами. Такой подход, в свою очередь, влияет на положение компании на рынке.

Причина третья: многие предприниматели, отдающие бухгалтерские услуги на аутсорсинг, отказываются от получения этой услуги в полном объеме. В результате этой меры экономии бухгалтерская компания, оказывающая услуги компании, не обслуживает ее в полном объеме и не информирует о рисках, с которыми может столкнуться предприниматель. Вы уже знаете, что этому подходу пришел конец.

Приведенные выше случаи отражают реалии сегодняшнего рынка. Как бухгалтерская компания SERA, мы хотим показать эти примеры, чтобы убедиться, что мы осведомлены о рисках, которые берут на себя местные участники рынка. Как компания, работающая в составе холдинга, мы предлагаем вам свои бухгалтерские услуги, чтобы не стать жертвой этих неприятных событий.

Заказать услугу

Müştərilərin bizim mühasibatlıq xidmətinə üstünlük verməsinin səbəbləri:

Что мы защищаем

На сегодняшний день мы помогли более 50 клиентам устранить ошибки и риски в их бухгалтерском учете и освободить их от налогового бремени на сумму более 3 миллионов 200 тысяч манатов. Мы предотвратили более 20 клиентов от уплаты дополнительных налогов на 2 миллиона 360 тысяч манатов.

Мы просветили

Мы ответили на вопросы многих наших клиентов по многим налоговым и бухгалтерским вопросам, так как нас интересуют не только их финансовые интересы. Как бухгалтерская компания SERA, мы считаем, что эти клиенты станут нашими потенциальными клиентами в долгосрочной перспективе.

Мы вкладываем

Мы также инвестируем в исследование бухгалтерских и налоговых проблем компаний. Это помогает нам как совершенствовать нашу кадровую политику, так и повышать качество обслуживания местных предпринимателей.

Мы работаем вместе

Мы прекрасно понимаем, что от нас зависит надлежащее управление финансовыми ресурсами наших клиентов. Поэтому мы находимся в постоянном контакте с налоговыми и другими соответствующими органами, чтобы быть в курсе событий.

SERA Mühasibatlıq şirkəti olaraq aşağıdakı istiqamətlər üzrə dəstək ola bilərik:

Mühasibat sənədlərinin qurulması və bərpası

Yeni yaradılmış və ya fəaliyyətini bərpa etmiş şirkəti təmsil edirsinizsə, mühasibatlıq işində ilk addımlarını doğru şəkildə qurmağa dəstək ola bilərik.

Mühasibat sənədlərinin yoxlanılması və analizi

Sizi yoxlamağa gələnlərdən əvvəl bizim yoxlama işləri aparmağımız daha məqsədəuyğun addımdır.

Mühasibat və vergi uçotunun aparılması

Mövcud və ya yeni yaradacağınız şirkətin mühasibatlıq, o cümlədən vergidə qeydiyyata alınması, hesablanması və digər prosedurları doğru şəkildə icra edirik.

Uçot siyasətinin hazırlanması

Hesabat dövründə gəlir və xərclərinizi düzgün formada hazırlamaqla, vergi orqanlarının tələb etdiyi şəkildə uçotda öz əksini tapacaqdır.

Mühasibat uçotu və vergi sahəsi üzrə məsləhətlərin verilməsi

Siz nə qədər sual versəniz, bir o qədər Sizin üçün dəyərli və faydalı olduğumuzu hiss edəcəyik. Ona görə də məsləhət verməyə hazırıq.

Vergi yoxlamalarının müşayət edilməsi

Narahat olmağınıza əsas yoxdur. Vergi yoxlanışları zamanı da Sizi müşayət etməyə və qarşı tərəfin yaranan suallarını cavablandırmaq üçün yanınızda olacağıq.

Şirkətin maliyyə hesabatlarının hazırlanması

Sizin üçün önəmli olan maliyyə hesabatlarının həm şirkətə, həm də müvafiq qurumlara görə vaxtında və düzgün hazırlanması olduğunu bilirik.

Vergi, DSMF və statistika üçün hesabatların hazırlanması

Bu üç dövlət qurumunun müvafiq sistemində daha yaxşı mövqe tutmağın yollarını digərlərindən daha yaxşı bilirik. Bu barədə öz şirkətimizi nümunə göstərə bilərik.

Rüblük və illik vergi bəyannamələrinin hazırlanması və təqdim edilməsi

Bu sənədlərin hazırlanması ilə bağlı bizə dəfələrlə xatırlatma etməyinizə gərək yoxdur. Bütün rüblük və illik vergi bəyannamələrin təqdim olunma vaxtını əzbər bilirik.

Siz istəyən xidmətlər

Yuxarıda göstərilən xidmətlər təklif etdiyimiz istiqamətlərin bir hissəsidir. Mühasibatlıqla bağlı əlavə xidmətlərə ehtiyacınız varsa, istəklərinizi müzakirə edə bilərik.