Service description

We do not want to scare you, but according to statistics, today 6 out of 10 entrepreneurs operating in the country are facing tax evasion. We can also explain several reasons for the formation of such statistics. If one or more of the reasons you are reading are the same as your situation, then it is time to change your approach.

The first reason: Many entrepreneurs naturally make mistakes in choosing an accountant because they do not have a deep understanding of finance and accounting, and are not aware of the innovations and risks. As a result, the choice of a non-professional accountant puts them face to face with the tax authorities.

The second reason: Entrepreneurs who choose to concentrate everything in order to optimize their costs often seriously damage their image due to their inability to fulfill their obligations to the tax authorities in a timely manner. This approach, in turn, affects the company's position in the market.

The third reason: Many entrepreneurs who outsource accounting services refuse to receive this service in full. As a result of this cost-saving measure, the accounting company that provides services to the company does not fully serve it and does not inform about the risks that the entrepreneur may face. You already know that this approach has come to an end.

The above cases reflect the realities of today's market. As SERA Accounting Company, our goal in showing these examples is to make sure that we are aware of the risks that local market participants take. As a company operating within the holding, we offer you our accounting services in order not to fall victim to these unpleasant events.

Order the service

Müştərilərin bizim mühasibatlıq xidmətinə üstünlük verməsinin səbəbləri:

What we protect

To date, we have supported more than 50 clients to eliminate errors and risks in their accounting and to exempt them from the tax burden of more than 3,200,000 manat. We prevented more than 20 customers from paying additional taxes of 2,360,000 manat.

We have enlightened

We have answered the questions of many of our clients regarding many tax and accounting issues, as we are not only interested in their financial interests. As an SERA Accounting Company, we believe that these clients will be our potential clients in the long run.

We are making investments

We also invest in researching companies' accounting and tax challenges. This helps us both to improve our personnel policy and to raise the quality of our services to local entrepreneurs.

We work together

We are well aware that the proper management of the financial resources of our customers depends on us. Therefore, we are in constant contact with the tax and other relevant authorities to keep abreast of developments.

SERA Mühasibatlıq şirkəti olaraq aşağıdakı istiqamətlər üzrə dəstək ola bilərik:

Mühasibat sənədlərinin qurulması və bərpası

Yeni yaradılmış və ya fəaliyyətini bərpa etmiş şirkəti təmsil edirsinizsə, mühasibatlıq işində ilk addımlarını doğru şəkildə qurmağa dəstək ola bilərik.

Mühasibat sənədlərinin yoxlanılması və analizi

Sizi yoxlamağa gələnlərdən əvvəl bizim yoxlama işləri aparmağımız daha məqsədəuyğun addımdır.

Mühasibat və vergi uçotunun aparılması

Mövcud və ya yeni yaradacağınız şirkətin mühasibatlıq, o cümlədən vergidə qeydiyyata alınması, hesablanması və digər prosedurları doğru şəkildə icra edirik.

Uçot siyasətinin hazırlanması

Hesabat dövründə gəlir və xərclərinizi düzgün formada hazırlamaqla, vergi orqanlarının tələb etdiyi şəkildə uçotda öz əksini tapacaqdır.

Mühasibat uçotu və vergi sahəsi üzrə məsləhətlərin verilməsi

Siz nə qədər sual versəniz, bir o qədər Sizin üçün dəyərli və faydalı olduğumuzu hiss edəcəyik. Ona görə də məsləhət verməyə hazırıq.

Vergi yoxlamalarının müşayət edilməsi

Narahat olmağınıza əsas yoxdur. Vergi yoxlanışları zamanı da Sizi müşayət etməyə və qarşı tərəfin yaranan suallarını cavablandırmaq üçün yanınızda olacağıq.

Şirkətin maliyyə hesabatlarının hazırlanması

Sizin üçün önəmli olan maliyyə hesabatlarının həm şirkətə, həm də müvafiq qurumlara görə vaxtında və düzgün hazırlanması olduğunu bilirik.

Vergi, DSMF və statistika üçün hesabatların hazırlanması

Bu üç dövlət qurumunun müvafiq sistemində daha yaxşı mövqe tutmağın yollarını digərlərindən daha yaxşı bilirik. Bu barədə öz şirkətimizi nümunə göstərə bilərik.

Rüblük və illik vergi bəyannamələrinin hazırlanması və təqdim edilməsi

Bu sənədlərin hazırlanması ilə bağlı bizə dəfələrlə xatırlatma etməyinizə gərək yoxdur. Bütün rüblük və illik vergi bəyannamələrin təqdim olunma vaxtını əzbər bilirik.

Siz istəyən xidmətlər

Yuxarıda göstərilən xidmətlər təklif etdiyimiz istiqamətlərin bir hissəsidir. Mühasibatlıqla bağlı əlavə xidmətlərə ehtiyacınız varsa, istəklərinizi müzakirə edə bilərik.